dcs:groups:sgpsz

SGPSz - Samodzielna Grupa Powietrzno Szturmowa

Samodzielna Grupa Powietrzno - Szturmowa
przeznaczona jest do transportu lotniczego i lotniczego wsparcia ogniowego sił i środków Wojsk Koalicji
(w tym Wojsk Specjalnych, AT, Straży Granicznej czy Policji).


Bazia Lotnicza Samodzielnej Grupy Powietrzno - Szturmowej
znajduje się na lotnisku Kobuleti.

Kobuleti Wieża - 133.000 MHz
NDB (BRL) - 490 kHz „T”
NDB (DRL) - 870 kHz „KT”
RWY - 07 / 25

Bieżące zadania:
- Osiągnanie zdolności do realizacji zadań Gildii;
- Loty szkoleniowe w rejonie lotniska Kobuleti;
- Loty na zastosowanie bojowe:
Poligon Południowy - EPD 66;
Poligon Północny - EPD 34;
- Loty ratownicze w rejonie odpowiedzialności - ON CALL;
obo- Ochrona Kompleksu Wojskowego Wojsk Koalicji „US FACTORY”:
W kompleksie Lądowsiko Dallas Mediport
Callsign - Perth - 127.500 MHz
NDB - 750kHz;
Lądowisko dość wymagające dla początkujących. Można na nim trenować lądowania.
Spróbujemy ogarnąć tam, podbieranie rannych. Dostarczanie lub odbiór CARGO.

FARP w rejonie:
FARP „LAS” - NDB - 300 kHz
FARP „GÓRA” - NDB 310 kHz


OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY

1. Przed uruchomieniem statku powietrznego zapoznać się z warunkami meteorologicznymi na danym lotnisku/lądowisku oraz diagramem lotniska.
2. Uruchomienie statku powietrznego przeprowadzić zgodnie z procedurą obowiązującą dla danego typu.
3. Po uruchomieniu statku powietrznego ustawić:
a. Kurs pasa/startu.
b. Wysokość minimalną na radiowysokościomierzu (30m).
c. Częstotliwość BRL i DRL (zamiast częstotliwości DRL można ustawić częstotliwość innej radiolatarni wykorzystywanej w danym locie/zadaniu).
4. W zależności od panujących warunków włączyć odpowiednie oświetlenie zewnętrzne statku powietrznego:
a. W dzień włączyć lampę błyskową/stroboskopową na belce ogonowej.
b. W nocy lub przy ograniczonej widoczności włączyć oświetlenie zewnętrzne kadłuba, światła obrysowe wirnika nośnego, a przy lotach w ugrupowaniu włączyć światła do lotu w formacji.
UWAGA: Dowódca ugrupowania może zmienić rodzaj oświetlenia w zależności od potrzeb.
5. Przed wykołowaniem włączyć reflektor do kołowania.
6. Po zakołowaniu na miejsce startu wyłączyć reflektor kołowania i włączyć reflektor do startu, który należy wyłączyć w powietrzu po starcie.
7. W czasie lotów szkolnych dolot do strefy wykonywać na wysokości 300m, a powrót ze strefy na 200m.
8. Przed lądowaniem na innym lotnisku/lądowisku niż lotnisko/lądowisko startu ustawić kurs pasa/lądowania.
9. W czasie lądowania, będąc już na prostej włączyć reflektor do lądowania.
10. Na każdym etapie lotu w czasie łączności radiowej używać ogólnie przyjętych zwrotów.

  • dcs/groups/sgpsz.txt
  • ostatnio zmienione: 2020-07-06 11:26
  • przez Vesper